En trudelutt att träna på inför sommarens familjefester.

 

Sommar, sommar och sol,

havet och vinden och doft av kaprifol.

Sommar, sommar och sol,

en himmel så blå som viol.

När livet blir för tråkigt

eller dagen blir för grå

då tar jag till ett eget litet knep,

en fånig liten ramsa som jag hittat på

som handlar om det bästa jag vet.

Sommar, sommar och sol,

havet och vinden och doft av kaprifol.

Sommar, sommar och sol,

en himmel så blå som viol.

På morron när jag vaknar

och drar upp min rullgardin

så kanske regnet bara öser ner.

Då blundar jag

och nynnar på en melodi

som handlar om det bästa jag vet.

Sommar, sommar och sol,

havet och vinden och doft av kaprifol.

Sommar, sommar och sol,

en himmel så blå som viol.

När vintermörkret sänker sig så dystert på vår jord

då har jag som en magisk hemlighet,

en egen liten ramsa med såna ord

som handlar om det bästa jag vet.

Sommar, sommar och sol,

havet och vinden och doft av kaprifol.

Sommar, sommar och sol,

en himmel så blå som viol.

Hjälp till att hålla sidan levande:

Har du några andra fakta eller sevärdheter vi behöver visa upp om Rämma? Skicka tips och uppgifter till Anders Barke, anders.barke@ramma.se, elle Gamla näsvägen 26, 796 30 Älvdalen, så lägger vi in det på sidan.

 

"Naturreservatet Tangeråsen innehåller allt från kalhygge till 200-årig barrskog. Många olika arter trivs i detta över hundra hektar stora skogsområde"

Ja, så står det på Länsstyrelsens sida om Tangeråsens naturreservat. (Klicka!) Och platsen ligger i bekvämt promenadavstånd från Rämma!

Klicka härså kommer du till en 6-sidig folder i A4-format, för utskrift, om vad som finns i Tangeråsens naturresrvat, och hur du hittar dit.

Har du varit där än? Eller i något annat naturreservat? Då vet du förstås att speciella regler gäller för vistelsen där?

Klicka härför att se, och skriva ut, de regler som gäller för Tangeråsen.

Klicka härså får du se den politiska historien om Tangeråsens tillkomst som reservat. 

    Inom reservatet är det inte tillåtet att...

- framföra motordrivet fordon i terrängen. Körning får ske i samband med räddningsverksamhet. Undantag gäller även för framförande av snöskoter på markerade leder på snötäckt mark.

- störa eller skada djurlivet t ex genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 m 

- skada växande eller döda – stående eller kullfallna – träd och buskar, gräva upp eller plocka örter, mossor, lavar och vedsvampar

”Tangeråsen”

"34 006 kr ges i syfte att öka tillgängligheten till naturområdet Rämmareservatet. Reservatets många olika naturtyper ska lyftas dessa genom att informationsskyltar sätts upp. Tillgängligheten ska förbättras genom att spänger, slogbodar m.m. sätts upp." Från Länsstyrelsens sida om beviljade bidrag.

Anders Barke © 2008 • All rights reserved • No special terms of use